Relevant for kursister, som ønsker specifikt at forbedre deres forståelse og anvendelse af engelsk i forretningsmæssige sammenhænge. Undervisning er rettet mod folk, hvis sprogkunnen ligger på et mellem - højt niveau, og hvis arbejde kræver flydende engelsk i både skrift og tale.

Forretnings
engelsk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id sem in odio blandit accumsan vel ac velit. In ullamcorper sagittis turpis at ultrices.

Forbedre dine
færdigheder
i engelsk:

Forretnings
kommunikation

Kommunikationsbaserede opgaver, såsom diskussioner og forhandlinger, er hverdagspraksis for de fleste, der arbejder i forretningsverdenen. Derfor trækker vores forretningsrettede lektioner på følgende temaer: at deltage i møder, at holde præsentationer, at afholde jobsamtaler, at opsummere rapporter og dokumenter, at beskrive egen jobstilling og arbejdsopgaver, at lægge produktbestillinger m.v..

Læsning og
forståelse

Ved at anvende nutidige forretningsrelaterede tekster - såsom personlige fortællinger, dialoguddrag, og mere erhvervsspecifik dokumentation - vil kursister stifte bekendtskab med gængse fagudtryk og gloser, som på daglig basis bruges i den internationale erhvervssektor, samt lære, hvordan disse kan anvendes på deres egen arbejdsplads.

Skrivning &
Grammatik

Fra at udarbejde forretningsplaner, at optælle varebeholdninger, og at skrive rapporter, til mailkorrespondance med udenlandske klienter og samarbejdspartnere, vil kursister lære, hvordan opgaven udføres korrekt på Britisk Engelsk ved at gøre brug af passende forretningsterminologi. Endvidere lærer kursister at få et greb om, hvordan og i hvilke sammenhænge en formel og uformel skrivestil skal anvendes.

"Natural"
English

Det engelske sprog bugner af dialektiske ordsprog, mærkelige vendinger og ulogiske udtryk. På trods af, at disse kan skabe forvirring, såvel for danskere som indfødte, er deres brug efterhånden alligevel blevet almindeliggjort af det internationale erhvervsmiljø. For eksempel: ”meetings might well start, but they might just as well kick off”. Ved at gøre sig bekendt med sådanne 'unikke talemåder' vil kursister føle sig mere sikre i at kommunikere på engelsk på jobbet.

Send os en mail

richard_angell64@outlook.com

Giv os et ring

+45 53 55 02 01