En-til-en undervisning med en indfødt engelsktalende sproglærer kan være den hjælp, der skal til, for at booste din karakter!

Studierettet Engelsk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id sem in odio blandit accumsan vel ac velit. In ullamcorper sagittis turpis at ultrices.

Folkeskolen
(øvre årgange)

Privat undervisning for elever i 8./ 9. og 10. klasse.

Gymnasiale
uddannelser

Privatundervisning for elever i alderen 16+ (f. eks. gymnasium, handelsskole, VUC mm.), som dækker Engelsk C - A.

Officielle Sprog Eksamener

Privat undervisning som forberedelse til internationalt anerkendte sprogeksamener (f. eks. IELTS, Cambridge English)

Folkeskolen (øvre årgange)
& Gymnasiale Uddannelser

Fokusområder:

Grammatik: Eksempler: (i) Lære at forstå/kunne forklare forskellene på et udsagnsords forskellige tider, og at skelne mellem udvidet præsens og simpel præsens. (ii) Øve dig på at anvende forholdsord og frasalverber korrekt i skriftlige sammenhænge. (iii) Lære at genkende forskellene mellem forvirrende ord (homofoner), som f.eks. ’whose vs. who’s’ / ’advice vs. advise’.

Ordforråd: Få hjælp til at udvide dit ordforråd i engelsk. Øvelser og relevante opgaver, som styrker dine skriftlige og mundtlige sprogevner, kan bidrage til et mere flydende og teknisk avanceret sprogbrug.

Læsning/ diskussion: Øvelse i at læse højt ved, og at diskutere tekster af forskelligartede karakterer, kan være med til at raffinere din udtale, og dermed øge din selvtillid ift. at tale engelsk.

Eksamensforberedelse: Få hjælp med at lægge en plan og strategi for din kommende eksamen, ved at fokusere på teknikker til genlæsning, analyse og vurdering af tekster. Så er du godt rustet til eksamenerne!

*Korrekturlæsning: Det kan være gavnligt at få korrekturlæst opgaver/essays/stile, inden man afleverer, særligt pga. det akutte fokus lagt på grammatik og tegnsætning. *Dette er mest relevant for gymnasieelever m.m.

Lektioner er dog ikke begrænset til denne liste, og andre fokusområder/emner kan naturligvis tages op efter ønske.

Officielle Sprog
eksamener

Fokusområder:

– Udover engelsk på gymnasieniveauet stilles der ofte krav til yderligere dokumentation på kursisternes engelske kundskaber, hvis:

(i) En kursist ønsker at læse i udlandet i f.eks. Storbritannien, USA eller andre engelsk-talende lande. (ii)Viderestudie i danmark på en viderendegående uddannelsesinstitution påkræver engelsk på et bestemt niveau.

Der findes derfor specifikke internationalt anerkendte engelsksprogede eksamener, såsom IELTS og Cambridge English, som elever kan gennemføre for at opfylde kravene.

Engelskundervisning hos Learn English Today trækker på relevant læremateriale, som er tilpasset til at forberede elever/studerender på alle 4 hoveddiscipliner, som indgår i eksamenerne: (skriftligt/ tekstforståelse/ mundtligt/ sprogforståelse).


Send os en mail

richard_angell64@outlook.com

Giv os et ring

+45 53 55 02 01